Begrafenis Ludmilla

Gepubliceerd op 9 oktober 2019 om 12:19

De rouwdienst begon buiten op het zigeunerkamp voor het huisje van Ludmilla.


Toen wij aankwamen stond het mooie witte kisje al buiten op een tafel, met de familie er omheen.
De dominee leidde de rouwdienst. Hij hielt een preek over Job 1:21b ''De Heere heeft gegeven, en de Heere heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd! 
Ik heb niet veel van de preek verstaan omdat de dominee in het Hongaars preekte. (Ik spreek Russisch) Maar de mensen van het kamp mochten wel de prediking horen.

 

Na de preek werd het kistje gedragen naar de begraafplaats. Alle mensen liepen er achteraan. 

De dominee las op de begraafplaats nog Psalm 23. Toen werd het kistje door vader en andere familieleden ter aarde gesteld. Familieleden delfde het graf. 

De begrafenis ging er rustig aan toe. Ook moeder was er rustig onder. Het was voelbaar dat er geen dood aanwezig was. Ludmilla mag Eeuwige leven!

 

Toen het grafje volledig gedolven was, liepen we de begraafplaats weer af. Moeder vertelde mij graag zondag weer mee te willen naar de kerk. (Ze kon de afgelopen weken niet mee, doordat Ludmilla ernstig ziek was.) De laatste weken mogen we goede gesprekken hebben met moeder. Ze heeft veel vragen over wat is bekering en over hoe ze het nieuwe Leven ontvangt. Laten we bidden voor moeder en de rest van de familie.

 

De ouders van Ludmilla hadden geen geld voor een kistje en de begrafenis van Ludmilla. Ik heb toen aangegeven dit voor hen te betalen. Zojuist was ik aan het uitrekenen wat de begrafenis heeft gekost. Ik kwam op €175,- uit. Nu bleek dit het zelfde bedrag te zijn als de flessen actie van de Jumbo in Molenaargraaf, een maand geleden. Daar was een maand lang een flessen actie, wat bestemd was voor de verzorging van Ludmilla. (zie blog:19-09-19) Toen ik dit geld ontving, was Ludmilla al stervende. Ik dacht dit geld nu niet meer nodig te hebben. Nu mag ik zien dat de opbrengst van de flessenactie precies de begrafeniskosten zijn. Zo heeft de Heere vooruit al laten zien dat er voldoende geld zou zijn om Ludmilla te begraven. Hem de dank hiervoor.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.