Nieuw project / nieuwe organisatie

Gepubliceerd op 7 november 2019 om 21:20

Nu het werk en de zorg rondom Ludmilla is weggevallen is het mijn verlangen een woonvorm op te zetten voor gehandicapte kinderen.

Een plaats waar zij liefdevol kunnen opgroeien. Een plaats waar kinderen met een beperking tijd en aandacht ontvangen. Dit nieuwe project zal worden gerealiseerd in Pomichnaja. Zo’n 1000 kilometer dieper het land in. Een gebied waar geen hulporganisaties aanwezig zijn. Een arm gebied. Dit huis komt naast het familiehuis Van André en Alona. Op dit terrein staat ook de kerk. Tussen het familiehuis en de kerk staat een goed leegstaand schoolgebouw. De gemeente hoopt en bidt dat op deze plaats op termijn kinderen met een beperking een liefdevolle verzorging mogen ontvangen. De realisatie van een project van deze omvang heeft tijd nodig. Het gebouw heeft een renovatie nodig, veel papieren zullen moeten worden geregeld en ik zal ook in Pomichnaja gaan wonen. 


Maar er is meer nieuws. Na verkennende gesprekken heeft Stichting Kimon kortgeleden een bezoek gebracht in Oekraïne. Deze stichting zendt veldwerkers uit om 
kansarme kinderen het evangelie te verkondigen. In Beregowo hebben we onlangs gesproken over mijn visie 
en missie en over de uitnodiging van de plaatselijke kerk in Pomichnaja. Kimon sluit aan bij specifieke hulpvragen van de lokale bevolking. Het nieuwe project past binnen de visie en missie van Kimon. Na deze verkenning is besloten om onze kennis en ervaring te bundelen en zal ik als veldwerker de nodige begeleiding van Stichting Kimon ontvangen. U zult begrijpen dat er veel financiële steun nodig is voor het nieuwe project. 
Mogen wij u daarom vragen om de machtiging in te vullen, die u kunt vinden onder het kopje "nieuwsbrieven". Of via het rekeningnummer wat u op de website kunt vinden. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en vergeet bovenal niet te bidden voor Zijn project. Ik hoop u trouw op de hoogte te houden over de vorderingen van het nieuwe project. 

 

Als u dit leest, hoop ik net veilig en wel aangekomen te zijn in Pomichnaja. Ik hoop hier minimaal 4 weken te blijven om mijzelf voor te bereiden voor het nieuwe project. Ook zal ik het familiehuis, waar ik ik deze weken verblijf, ook helpen als ze hun eerste pleegkinderen mogen verwelkomen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.