Licht in de duisternis

Gepubliceerd op 3 december 2021 om 08:52

Daar zit ik in een pikdonker en koud huis. Het ruikt er naar broodjes die gebakken zijn in de olie. Een meisje van 1,5 jaar oud loopt rond in een natte maillot en heeft het in en in koud. Naar mij kijken vier paar verlangende en smekende ogen.

Een jongen van 3 jaar is druk bezig om een kussen in een emmer te proppen, zodat hij ook bij zijn grote broers kan zitten. Hun gezichtjes kan ik niet goed zien; de zaklamp van mijn telefoon is het enige licht wat er is. De jongens wachten belangstellend af, wat ik ze vandaag zal vertellen.

De 4 jongens, tussen de 8 en 14 jaar, vertellen eerst dat het bijna kerst is. Zij hopen dan liedjes te zingen bij de huizen en hopen zo geld en snoepjes te krijgen. Ik pak mijn telefoon en laat een filmpje zien van vorig jaar: als gezin uit het familiehuis hebben we toen ook liederen mogen zingen voor mensen die op straat liepen. De jongens luisterden aandachtig, en merkten het verschil al snel op tussen hun liederen en het lied dat ze van ons hoorden: . ‘’Bij jou gaat het over de Heere Jezus die geboren is”. Voor mij een gelegenheid om deze jongens de echte betekenis van Kerst te vertellen. Dat Jezus Christus op deze aarde is gekomen voor ons. De jongens hoorden dit belangstellend aan.

Daarna vertelde de 12-jarige zijn zorgen. Hij weet niet wanneer ze weer licht in hun huis krijgen. 2 weken geleden zijn ze afgesloten van de elektriciteit, doordat hun moeder de rekening niet meer kon betalen. De kinderen leefden al zonder gas en stromend water en nu ook nog eens zonder elektriciteit. Ik zie de moedeloosheid en zorgen in hun nog jonge ogen. Na de vraag van hen of ik niet zou kunnen helpen, begon ik te vertellen dat moeilijke gebeurtenissen bij ons in het gezin ook voorkomen. Wij gaan dan op de knieën en bidden dan tot God. De Heere verhoord altijd de gebeden, alleen op Zijn tijd en Zijn manier. Met elkaar hebben we toen de nood van dit gezin in het gebed bij de Heere gebracht.

Wij hadden nog maar net Amen gezegd of moeder kwam binnen. Ze was zoals gewoonlijk de hele dag weggeweest. Het schelden begon meteen en de sfeer in huis veranderde… Ik droop af, beschaamd om naar een huis te gaan, waar licht, warmte, stromend water en voldoende te eten is. Ik zie deze armoede, kou en donkerheid maar een paar uur in de week, als ik bij dit gezin ben, maar deze kinderen leven hier elke dag in. Maar nu weten ze dat de Zoon van God in zo'n wereld gekomen is als een Licht, schijnend in een duistere plaats. Ook voor hen. En voor u! Wilt u dat Licht laten schijnen in uw hart? Hebt u dat nodig? En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de Morgenster opga in uw harten.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.