Gods werk!

Gepubliceerd op 12 mei 2023 om 13:36

Vluchtelingen mogen geholpen worden door hen eten uit de gaarkeuken en
materiële hulp aan te bieden. Dit werk is
uitgegroeid tot een groot project. Wij hebben dit niet kunnen doen zonder Gods leiding. Het is Zijn werk en wij mogen, samen met u, een instrument zijn in Zijn handen. Graag wil ik u een aantal getuigenissen vertellen van Gods werk hier in Beregowo:
Vluchtelingen vanuit het oosten, die in Beregowo ‘gestrand’ zijn, moesten alles achterlaten. Velen van hen hebben geen inkomen. Zij ontvangen dagelijks een maaltijd vanuit de gaarkeuken. Daarnaast zien we ook een geestelijke honger ontstaan. Sinds een aantal maanden wordt er na de
middagmaaltijd een dienst gehouden in de
gaarkeuken. Op een eenvoudige manier krijgen
deze vluchtelingen Bijbels onderwijs. De meeste mensen kennen de Bijbelse verhalen niet, laat staan het evangelie, omdat men oosters-orthodox is opgevoed. De Heere werkt in de harten van de vluchtelingen. In de afgelopen maanden mochten 20 vluchtelingen tot geloof komen. Wat een wonder!

Yura (hoofd van de opslag) begint een werkdag
met het Woord en gebed. Hij behandelt met de
werkmannen, veelal vluchtelingen, een kort
Bijbelgedeelte. Vluchtelingen, die hun wekelijkse voedselpakket komen ophalen, komen soms eerder om zo bij de dagopening te kunnen zijn. Er was een vrouw die wekelijks het evangelisatiemateriaal, wat Yura bij de
voedselpakketten doet, uit het pakket haalde. Ze had er geen belangstelling voor. Tot op de dag dat zij eerder in de opslag was en de dagopening mee maakte. Bij het overhandigen van het voedselpakket wilde Yura de bijbel al uit het pakket halen. De Heere opende haar hart en met volle overtuiging zei
ze graag de bijbel te willen lezen.
Naast Yura werken er nog vijf mannen in de opslag. Drie keer per week krijgen wij hulp van drie vrouwen. Eén van de acht mensen was gelovig. Inmiddels zijn vijf van de acht mensen tot geloof gekomen. Zo mogen we ervaren hoe het werk in de opslag door de Heere gezegend wordt.

Terwijl Yura op een keer de dienst leidde in de
gaarkeuken, gebeurde er grote wonderen in de
tent. Deze tent staat op het achterpad van de kerk.
Veel mensen van de plaatselijke bevolking kwamen
tot geloof. God liet hen zien, dat zij met hun zondige
hart, zo niet verder konden leven. Ze mochten hun
zonden belijden en Hem in geloof aannemen als
Zijn Verlosser en Middelaar. Bid voor deze mensen!
De duivel zal er alles aan doen om deze mensen
weer in zijn macht te krijgen.
Dagelijks komen ca. 70 inwoners van Beregowo
naar de gaarkeuken voor een warme maaltijd. Veel
van deze mensen zijn alcoholverslaafd, arm en/of
sommige zelfs dakloos. De diensten voor de
plaatselijke bevolking worden in het Hongaars
gehouden omdat vrijwel alle bezoekers Hongaars
sprekend zijn. Deze diensten worden in de tent
gehouden. Tijdens de dienst in de eetzaal wordt
Russisch/Oekraïens gesproken.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.